"Бадамлах дөл" ХХК-иас Жаргалант сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны үнэ тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байнаХовд аймгийн Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөлөөс "Бадамлах дөл" ХХК-ийн Жаргалант сумын хэрэглэгчдэд борлуулах дулааны үнэ тарифын тогтоолын төсөлд санал авч байна.
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ