Хүчингүйд тооцов

Жаргалант сумын Буянт багийн иргэн Баатархүү овогтой Лувсан-Очирын үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг гээгдүүлсэн тул хүчингүйд тооцов.

Ховд аймгийн Жаргалант сумын Буянт багийн иргэн Баатархүү овогтой Лувсан-Очирын  Буянт багийн 5-р гудамж, 14 тоот, Y-1617000918 улсын бүртгэлийн дугаартай, 00021817 дугаартай үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээг гээгдүүлсэн тул хүчингүйд тооцов.  
7/29/2016
Ховдын мэдээ