Төрийн захиргааны удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалын тусгай шалгалт зарлагдлааХовд аймгийн төрийн захиргааны удирдах албан тушаалын ахлах түшмэл, төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагч, төрийн захиргааны гүйцэтгэх албан тушаалын дэс, туслах түшмэлийн тусгай шалгалт зарлаж байна.

Холбогдох дэлгэрэнгүй мэдээллийг https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001048&offset=1&limit=100 авна уу.


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ