Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид хуралдавХовд аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчид энэ оны 12 дугаар сарын 30-ны өдөр хуралдаж үндсэн хөрөнгө бүртгэх зөвшөөрөл олгох тухай болон үндсэн хөрөнгө бүртгэх санал уламжлах тухай зэрэг өмч хөрөнгийн багц 90 асуудал хэлэлцэн тогтоолын төсөл баталлаа. Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хурал 2020 онд 18 удаа хуралдаж, 324 тогтоол, хөтөлбөр, журмыг батлан холбогдох байгууллагууд шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ