Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад Ховд аймгаас 460 иргэн оролцохоор бүртгүүлснээс 376 иргэн оролцож, нийт 122 хүн тэнцжээТөрийн жинхэнэ албаны нөөц бүрдүүлэх зорилготой Төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг энэ сарын 6, 7, 8 өдрүүдэд зохион байгууллаа.
Шалгалтад Ховд аймгаас 460 иргэн оролцохоор бүртгүүлснээс 376 иргэн оролцож, нийт 122 хүн тэнцсэн юм.  Төрийн албаны ерөнхий шалгалтанд тэнцсэнээр  төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд бүртгэгдэж байгаа юм. 

ВИДЕО:


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ