Эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудад худалдаалагдаж буй хэмжих хэрэгсэлд шалгалт, баталгаажуулалт хийж байна

Image may contain: one or more people

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан 2020 оны 21/442 дугаар удирдамжийн дагуу аймгийн МХГ, Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс хамтран Жаргалант суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа эм ханган нийлүүлэх байгууллага, эмийн сангуудад худалдаалагдаж буй даралтны аппаратуудад Хэмжих хэрэгслийн хэмжлийн нэгдмэл байдлыг шалгах хяналтын хуудсаар төлөвлөгөөт бус шалгалт хийж, стандартын шаардлагад нийцүүлэн хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт, тохируулга хийж, баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгож ажиллаж байна.a

Image may contain: one or more people and closeup

Шалгалтад Жаргалант суманд үйл ажиллагаа явуулж буй нийт 21 эмийн сан, эм ханган нийлүүлэх байгууллага хамрагдана.
Иргэдийг даралтны аппарат болон бусад хэмжих хэрэгслийг худалдан авахдаа мэргэжлийн байгууллагаар баталгаажуулсан баталгаажуулалтын гэрчилгээ дагалдуулан авахыг зөвлөж байна.

Image may contain: ‎text that says '‎140 160 180 120 200 100 220 80 SPHYGMOMANOMETER 60 240- ت CERTIFIED CE 0197 260 280 ..хотад Ct.01927... ашиглаж байгаа стандарт, хэмжил зуйн газар мэдэгдэл ו7ΩאגΧT

Image may contain: screen
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ