Иргэдийг аж ахуй эрхлэлт, хөдөлмөрт бэлтгэх “Бизнесээ эхэл” сэдэвт сургалт явагдаж байнаХовд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, “Дарь-Овооны эзэд” ТББ-тай хамтран иргэдийг аж ахуй эрхлэлт, хөдөлмөрт бэлтгэх “Бизнесээ эхэл” сэдэвт сургалтыг 11 дүгээр сарын 13-15-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.Энэ удаагийн сургалтад Ховд аймгийн бичил бизнес эрхлэгч иргэн, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, зээл, эргэн төлөгдөх санхүүгийн дэмжлэгт хамрагдахаар төсөл бичсэн, төсөл нь шалгарсан иргэд болон цаашид хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр, арга хэмжээнд хамрагдах хүсэлтээ иргэдийн төлөөлөл 300 гаруй хүн оролцож, бизнес хийхэд анхаарах асуудлын талаар мэдлэг, ур чадвар эзэмшиж байгаагаараа онцлогтой юм.

ВИДЕО:
<
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ