Ховд аймгийн БСУГ-аас физикийн багш нар болон сурагчдад зориулсан сургалт зохион байгуулж байнаХовд аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газраас багш нарын онолын болон арга зүйн мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор бага анги, математик, физик, хими, биологи, гадаад хэлний багш нарын вакуумжуулсан сургалтыг  үе шаттай зохион байгуулж байгаа билээ. Тэгвэл Физикийн хичээлийн багш нарыг чадваржуулах, сурагчдыг хөгжүүлэх сургалт 10 дугаар сарын 26-30-ны өдрүүдэд явагдаж байна. Энэхүү сургалтад ерөнхий боловсролын сургуулийн физикийн багш болон физикийн хичээлийг сонирхон судалж буй сурагчдын төлөөлөл 100 орчим багш, сурагчид хамрагдав.

ВИДЕО:<
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ