Ховд аймгийн ЭМГ-аас Хоолны хордлогоос урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж хүргэж байна
Хоолны хордлогын шинж тэмдэг, хэрхэн эмчлэх болон урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний талаар Ховд аймгийн Эрүүл мэндийн газраас зөвлөмж хүргэж байна.  Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ