"Цөлжилт газрын доройтол, түүнийг бууруулах арга зам" сэдэвт сургалт боллооДэлхийн цөлжилттэй тэмцэх өдрийг угтаж Ховд их сургууль, НҮБ-ын хөгжлийн хөтөлбөр, БНХАУ-ын ШУА-ийн Хүйтэн ба Хуурай Бүсийн Байгаль орчин, Инженерчлэлийн хүрээлэн, Эко-Инноваци хөгжлийн төв хамтран "Цөлжилт газрын доройтол, түүнийг бууруулах арга зам" сэдэвт сургалтыг тавдугаар сарын 30-нд Ховд Их сургуулийн Экологийн сургалт, сурталчилгаа мэдээллийн төвд зохион байгууллаа. Тус сургалтад Ховд Их сургуулийн Байгалийн Шинжлэл, Технологийн сургуулийн багш оюутнууд, аймгийн ХХААГ болон Байгаль орчны салбар байгууллагуудын мэргэжилтнүүдийн төлөөлөл 40 гаруй хүн хамрагдав. 


ВИДЕО: 

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ