Баруун бүсийн төв зах орчмын газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар хэлэлцэвХовд аймгийн ГХБХБГ, МХГ, Жаргалант сум, БОАЖГ хамтран  Ховд хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу Баруун бүсийн төв зах орчмын газрыг дахин хөгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар хэлэлцэх уулзалт зохион байгууллаа. 

ВИДЕО:
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ