“Зохистой хөдөлмөр-Хөдөлмөрийн бүтээмж” аяны хүрээнд ОБГ-ын алба хаагчдыг хамруулан 8 төрлийн үйл ажиллагаа явууллааХовд аймгийн ХХҮГ, ҮЭХ, Хөгжил политехник коллеж, Ахмадын хороо хамтран зохион байгуулж буй “Зохистой хөдөлмөр-Хөдөлмөрийн бүтээмж” аяны хоёрдугаар үе шатны хүрээнд Баруун бүсийн төв-Ховд аймгийн Онцгой байдлын газрын алба хаагчдыг хамруулан  Хөдөлмөрийн тухай хууль, ХАБЭА-н тухай хууль болон хөдөлмөрийн бүтээмжийн талаар мэдээлэл өгөх, санал солилцох, хөдөлмөрийн харилцаан дахь сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх замаар байгууллагын уур амьсгалыг эерэг болгох, ажлын өндөр бүтээмж бүхий хөдөлмөрч хамт олныг төвөлшүүлэх чиглэлээр 8 төрлийн үйл ажиллагаа зохион байгууллаа.  Энэхүү үйл ажиллагаанд Онцгой байдлын газрын 60 гаруй алба хаагч оролцсон байна. 

ВИДЕО: Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ