"Байгаль орчноо хамгаалахад иргэн таны оролцоо" видео бичлэгийн уралдаан зарлалаа


Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас зохион байгуулж буй  "Иргэдийн оролцоотой байгаль орчны хяналт" сарын аяны хүрээнд "Байгаль орчноо хамгаалахад иргэн таны оролцоо" сэдэвт видео бичлэгийн уралдаанд зарлалаа. Аж ахуйн нэгж, байгууллага,  иргэд та бүхнийг  оролцохыг уриалж байна.  

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ