Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Ховд аймаг дахь зөвлөл “Эмэгтэйчүүд хөгжлийн төв”-тэй боллооОхид эмэгтэйчүүдийн хүсэл, зорилго, санал санаачлагыг дэмжиж, бодлогын түвшинд хэрэгжүүлэхэд гүүр нь болж ажиллаж байгаа Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооны Ховд аймаг дахь эмэгтэйчүүдийн зөвлөл нь Монгол улсын 21 аймаг, 9 дүүргээс анхлан“Эмэгтэйчүүд хөгжлийн төв”-тэй боллоо. Ховд аймаг нь 87 мянга гаруй хүн амтай бөгөөд нийт хүн амын 45 мянга буюу 51 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Эмэгтэйчүүд хөгжлийн төвтэй болсоноор тус аймгийн хүн амын дийлэнх хувийг эзэлж байгаа эмэгтэйчүүдийн дуу хоолойг нийгэмд хүргэхийн тулд 17 сумын салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх, нийгэм дэхь байр сууриа бэхжүүлэх, охид эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн үйл ажиллагааг саадгүй явуулах боломж бүрдэж байна гэж үзэж байна.  

ВИДЕО:

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ