Ховд аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газраас 2018 оны “ Шилдэг ажил олгогч “ шалгаруулна...Ховд аймгийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний газраас 2018 оны “ Шилдэг ажил олгогч “ шалгаруулах арга хэмжээний болзол

ВИДЕО:


 
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ