Ховд аймаг дахь Хөгжил Политехник коллежоос " түншлэл-2018" зөвлөгөөний хүрээнд ажил мэргэжлийн уралдааныг 7 төрлөөр зохион байгуулав

Image may contain: 4 people, food

Ховд аймаг дахь Хөгжил Политехник коллежоос "Ховд түншлэл-2018" зөвлөгөөний хүрээнд аймгийн Хүнсчдийн  холбоотой хамтран талх нарийн боов үйлвэрлэгчдийн дунд "Шинэ санаа шилдэг технологи" ажил мэргэжлийн уралдааныг зохион явуулсан бол тогооч, хоол үйлвдэрлэгчдийн  ур чадварын уралдааныг "Нэг мэргэжил, нэг суралцагч" нэртэйгээр зохион байгуулсан байна.

ВИДЕО:




Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ