Аймгийн Засаг дарга Б.Дүгэржаваар ахлуулсан ажлын хэсэг...Аймгийн Засаг дарга Б.Дүгэржаваар ахлуусан ажлын хэсэг энэ сарын 6 ны өдөр Жаргалант сумын хэмжээнд тулгамдаж буй гол гол асуудлуудтай газруудад ажиллав. Энэхүү ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд аймгийн МХГ, Дулааны станцууд, Жаргалант сумын удирдлагууд, Хот тохижилтын газар, Эрчим хүчний зохицуулах зөвлөл, Шим ус ОНӨААТҮГ, Ховд АЗЗА ОНӨҮГ зэрэг байгууллагуудын төлөөллүүдийг байлцуулан газар дээр нь үүрэг чиглэл өгч, зохих шийдвэрүүдийг гарган ажиллалаа. 

ВИДЕО:
Ж.Саруул

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ