Төрийн албаны шалгалтад 238 иргэн оролцсоноос 72 нь тэнцжээХовд аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс 2017 оны 06-р сарын 8-9-ний өдрүүдэд Төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг зохион байгууллаа. Аймгийн хэмжээнд 238 иргэн тус шалгалтад орж 20 ажлын байрны төлөө өрсөлдсөнөөс 16 ажлын байранд 72 хүн тэнцжээ. Энэ талаар Ховд аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга, Төрийн албаны салбар зөвлөлийн дарга Б.Ганболд ярихдаа:


ВИДЕО:Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ