Хүүхэд хамгааллын “ХАМТАРСАН БАГИЙН ГИШҮҮД” чадавхжуулах сургалтад хамрагдавХамтарсан багийн гишүүдийн үүрэг, оролцооны талаарх нэгдсэн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр шинээр батлагдсан журмыг танилцуулах, жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, кейс менежментийн талаар арга зүй олгох, хамтран ажиллах ур чадварыг сайжруулах зорилготой.

“ХАМТАРСАН БАГИЙН ГИШҮҮД”-д зориулсан чадавхжуулах сургалтын нээлтэд аймгийн ИТХ-ын дарга бөгөөд ГХУСАЗСЗ-ийн дарга Г.Пүрэвганди оролцлоо.Хамтарсан баг нь гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн дагуу хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэлтийг сайжруулах, олон нийтийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх, хүчирхийллийг үл тэвчих хандлагыг нийгэмд төлөвшүүлэхэд салбар бүрийн төлөөллөөс бүрдэн онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг. 


Энэ удаагийн сургалтыг Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Хууль зүй дотоод хэргийн яам, НҮБ-ын Хүн Амын сан, аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар хамтран энэ сарын 29,30-ны өдрүүдэд Баянбулаг зусланд зохион байгуулав.


Сургалтад Ховд аймгийн 17 сумын хамтарсан багийн 120 гаруй гишүүн оролцлоо.


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ