Нийгмийн Ардчилал Монголын залуучуудын холбооноос “Манлайлал”-ын баруун бүсийн сургалтыг зохион байгуулавЗалуучууд улс орны хөгжлийн нэг хөдөлгөгч хүч нь байх ёстой. Тиймээс тэднийг хөгжүүлэх, салбартаа хэрхэн манлайлах талаар ойлголт өгөх зорилгоор “Нийгмийн Ардчилал” Монголын залуучуудын холбоо, “Нийгмийн Ардчилал“ залуучуудын академи хамтран Монгол Улсын 21 аймаг, нийслэлийн 9 дүүрэгт “Манлайлал”ын сургалтыг бүсчилсэн байдлаар зохион байгуулж байна. Баруун бүсийн сургалт Ховд аймагт боллоо.Сургалтад Ховд, Увс, Завхан, Баян-Өлгий, Хөвсгөл аймгийн Нийгмийн Ардчилал Монголын залуучуудын холбооны төлөөллөөс бүрдсэн 30 гаруй залуус оролцлоо.


ВИДЕО:


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ