Нийгмийн даатгалын сангийн үйлчилгээний танилцуулга


Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас "Нийгмийн даатгалын сан"-гийн үйлчилгээний танилцуулгыг иргэд, олон нийтэд хүргэж байна 

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ