Контрол комментаторын ээлжит дугаарыг хүргэж байна...Контрол комментаторын ээлжит дугаарыг хүргэж байна.
Зочин: Д.Бумдарь /МУИС-ын ШУС-ын улс төр судлалын тэнхимийн багш, Доктор, Профессор/
Сэтгүүлч: Ц.Энхбат /МУСГЗ/

ВИДЕО:

 
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ