“Иргэдийн төсөв-2023 эмхэтгэлийг боловсрууллааХовд аймгийн төсвийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор “Иргэдийн төсөв-2023" эмхэтгэлийг боловсрууллаа. 

Тус эмхэтгэлээс иргэд та бүхэн 2023 оны Ховд аймгийн нийт төсөв, орлого зарлагын тоон мэдээлэл,  төсвийн хөрөнгө оруулалтын ажлуудын жагсаалтыг сум бүрээр харах боломжтой. 

Иргэн та төсвийн талаарх мэдээллээ нэмэгдүүлж, хяналтаа сайжруулаарай. Монгол улсад ил тод байдал олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь буюу МASAM II төслийн дэмжлэгтэйгээр бүтээв.”
Дэлгэрэнгүйг: http://khovd.khural.mn/n/221467
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ