Цагдаагийн газарт 2021 оны 03 дугаар сарын 21-нээс 03 дугаар сарын 28-ны өдөр хүртэл ирсэн дуудлага, мэдээлэл:

2021 оны 03 дугаар сарын 21-нээс 03 дугаар сарын 28-ны өдрүүдэд Ховд аймаг дахь Цагдаагийн газарт гэмт хэргийн шинжтэй 18, зөрчлийн 75, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг 8, хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг 3 гомдол мэдээлэл бүртгэгджээ. Мөн эрүүлжүүлэгдсэн 31 тохиолдол бүртгэгдсэн гэж аймгийн Цагдаагийн газраас мэдээллээ.

May be an image of text

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ