“Шийдвэр гаргах үйл явц дахь иргэдийн оролцоо, нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл” сэдэвт сургалт болж байнаНээлттэй нийгэм форумаас үйл ажиллагааныхаа стратегийн хүрээнд 2015-2016 онд батлагдан хэрэгжиж буй төрийн бодлого, шийдвэр гаргахад иргэний нийгмийн оролцоог хангах үйл явцыг зохицуулсан гол хуулиудын хэрэгжилтийг дэмжих асуудалд онцгой анхаарч ажилладаг. Энэ хүрээнд иргэдийн оролцооны шинэ арга барилд иргэний нийгмийн байгууллагыг сургаж, хуулийн хэрэгжилтийг хангахад татан оролцуулах ажлыг үе шаттай зохион байгуулж байна.


Энэ онд “Шийдвэр гаргах үйл явц дахь иргэдийн оролцоо, нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл” сэдэвт цуврал сургалтыг  Баянхонгор, Говь-Алтай, Баян-Өлгий, Ховд аймагт зохион байгуулж буй.Ховд аймагт өрнөж буй тус сургалтад төр, иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл  30 орчим хүн оролцлоо. Сургалтын үеэр төрд хяналт тавих чиглэлээр ажилладаг төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа явуулах эрх зүйн орчинд гарсан өөрчлөлт, тэдгээрийг ашиглан үр нөлөөгөө нэмэгдүүлэх боломж, нийтийн сонсгол зохион байгуулах арга зам, хяналт, захиргааны ерөнхий хууль, зарим анхаарах асуудлын талаар оролцогчид санал солилцож байна.  
Энэхүү сургалтыг  “Нийтийн сонсголын тухай хууль”, “Захиргааны ерөнхий хууль”, “Нийтийн эрх ашгийг шүүхэд нэхэмжлэн хамгаалах” асуудлын хүрээнд өнгөрсөн онд Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий аймаг болон Улаанбаатар хотод тус тус зохион байгуулжээ. Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ