Ховд аймгийн Боловсролын салбарын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн зорилго, зорилтыг тодорхойллооХовд аймгийн Боловсрол соёл урлагийн газраас 2020-2021 оны хичээлийн жил эхлэхтэй холбогдуулан энэ хичээлийн жилийн зорилго, зорилтыг танилцуулах, бэлтгэл ажлыг хангах, түүнтэй холбоотой дүрэм, журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулах арга зүйн зөвлөмжийг түгээн дэлгэрүүлэх зорилгоор ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтнуудад зориулсан сургалт, семинарыг өнөөдөр /2020.08.21/ зохион байгуулж байна.  2020-2021 оны хичээлийн жилд Ховд аймгийн боловсролын салбар нь Хүүхдийн сурах үйлийг дэмжиж сурлагын хоцрогдолгүй сургахад бүх талын оролцоо, хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, тэдний хөгжил төлөвшил, сурлагын амжилт, чанарыг сайжруулах, багшийг мэргэжлээрээ тасралтгүй хөгжих боломжийг бүрдүүлж ажиллана гэсэн зорилгыг дэвшүүлжээ. Энэхүү зорилгыг хангах чиглэлээр 9 зорилтыг дэвшүүлэн ажиллана. Энэхүү сургалтын үйл ажиллагаанд Ховд аймгийн төрийн болон хувийн өмчийн цэцэрлэгийн эрхлэгч, ерөнхий боловсролын сургуулийн захирал, сургалтын менежер нараас бүрдсэн 80 гаруй хүн оролцож байгаа юм. Сургалтын хүрээнд хичээлийн шинэ жилийн бэлтгэл ажил, зарим анхаарах асуудал, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд хичээл сургалтын үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд баримтлах зарчмын талаар хэлэлцсэн юм. Мөн өнгөрсөн хичээлийн жилийн үйл ажиллагааны нэгдсэн тайлан, боловсролын салбарын томоохон зорилго, зорилтуудын талаар танилцууллаа. 

ВИДЕО:


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ