Хүүхдэдээ цаг гарган, анхаарал халамжаа нэмэгдүүлээрэйХүүхдэдээ цаг гарган, анхаарал халамжаа нэмэгдүүлээрэй.
-Олон хүн цугларсан газраар хүүхэд дагуулж явахгүй байх
- Хүүхдийг машинд орхихгүй байх
- Машинд зориулалтын хүүхдийн суудал хэрэглэх
- Аюултай зүйлсийг хүүхдийн гар хүрэхгүй газар байрлуулах 
- Хүүхдийг гол, усны орчимд тоглуулахгүй байх
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ