Ховд аймгийн ЭМГ: Ахуйн газны эрсдэл
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ