Aймгийн Сонгуулийн хорооноос мэдээлж байна2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийг зохион байгуулахтай холбогдуулан мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах зорилго бүхий “Ховд аймгийн Сонгуулийн хороо”-г 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулсан юм. Тус сонгуулийн хорооноос хэрэгжүүлж байгаа цаг үеийн ажил, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, цаашдын зорилт, зарим анхаарах асуудлуудын талаар аймгийн Сонгуулийн хорооны дарга, ИТХ-ын Нарийн бичгийн дарга Б.Сандагсүрэн мэдээлэл хийлээ.

ВИДЕО: 

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ