"Удам судраа мэдэж, угийн бичгээ хөтөлцгөөе" уралдааны удирдамж
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ