Ховд аймаг бүх сумдын Соёлын төвөө бүрэн шинэчилж дууснаХөдөө орон нутгийн Соёлын байгууллагыг шинэчлэх,соёлын ажилтнуудын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх ажил Ховд аймагт үр дүнтэй хийгдэж байна. Өнгөрсөн онд 3 суманд Соёлын төв байгуулсан бол энэ онд 2 сумын Соёлын төвийг шинэчилж ашиглалтад хүлээн авна. Ингэснээр Ховд аймаг бүх сумдын соёлын төвөө бүрэн шинэчилсэн аймаг болох юм. 


ВИДЕО:
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ