"Ховд Хөшөөт Хөгжил сан" хандивын аянд нэгдлээCOVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх ажлыг орон нутагт шуурхай хэрэгжүүлж буй аймгийн Онцгой комиссын үйл ажиллагаанд төр, хувийн хэвшлийн байгууллагууд хандив, тусламж үзүүлсээр байна.
Тухайлбал, 03 дугаар сарын 19-ний өдөр Ховд Хөшөөт Хөгжил сангийн хамт олон 1000 ширхэг амны хаалт хүлээлгэн өгчээ. 

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ