ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛДХУЛГАНА ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛД

НТ:Сүлд, хийморь лүндаа маш дорой. Ажил үйлсэд саад учрах. Хэл үг, атаа жөтөө дунд. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. эр: Олзын үүд нээгдсэн.Хийморийн дарцаг хийсгэ. Засал: Сүлд дуудуул, Жил орсны засал. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Галын сан, Лусын сан, Мандал өргүүл.
1924, 1960, 1972, 1984 оных эрүүл мэнд сайн, 1936, 1948, 1996, 2008 оных эрүүл мэнддээ анхаар. 1936, 1972, 1996 оных буян хишиг нь сайн. 1924, 1948, 1960, 1984, 2008 он буян хишиг нь зарлагатай.

ҮХЭР ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛД

НТ:Сүлд нь сайн, хийморь лүндаа маш дорой. Ажил үйл нь саадтай. Хэл үг, атаа жөтөө нь дунд. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал: Суудлын өнцөг, эр нь хагцлын үүд, эм нь яс тасрахын үүд хаалга.Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.
1925, 1961, 1973, 1985 он эрүүл мэнд сайн, 1937, 1949, 1997, 2009 он эрүүл мэнддээ анхаар. 1937, 1973, 1997 он буян хишиг нь сайн. 1925, 1949, 1961, 1985, 2009 он буян хишиг нь зарлагатай.

БАР ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛД

НТ:Сүлд, хийморь нь сайн. Ажил үйлс бүтэмжтэй. Хэл үг, атаа жөтөө үгүй сайн. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл. Дарцаг хийсгэ.
1938, 1950, 1962, 1998, 2010 он эрүүл мэнд сайн, 1926, 1974, 1986 он эрүүл мэнддээ анхаар. 1926, 1962, 1986 он буян хишиг нь сайн. 1938, 1950, 1974, 1998, 2010 он буян хишиг нь зарлагатай.

ТУУЛАЙ ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛД

НТ:Сүлд, хийморь нь сайн. Ажил үйлс бүтэмжтэй. Хэл үг, атаа жөтөө үгүй сайн. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал нь: Суудлын өнцөг, Шишид/харш/, Логар/цагаан жил/. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл. Дарцаг хийсгэ.
1939, 1951, 1963, 1999, 2011 он эрүүл мэнд сайн, 1927, 1975, 1987 он эрүүл мэнддээ анхаар. 1927, 1963, 1987 он буян хишиг нь сайн. 1939, 1951, 1975, 1999, 2011 он буян хишиг нь зарлагатай.

ЛУУ ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛД

НТ:Сүлд нь сайн, хийморь лүндаа дорой. Ажил үйлс саад ихтэй. Хэл үг, атаа жөтөө үгүй сайн. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал: Түнсүм/ивээл жил/. Хийморь, Жалцанзэмүвүнжаны дарцаг хийсгэ. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.
1928, 1940, 1976, 1988, 2000 он эрүүл мэнд сайн, 1952, 1964, 2012 он эрүүл мэнддээ анхаар. 1952, 1976, 2012 он буян хишиг нь сайн. 1928, 1940, 1964, 1988, 2000 он буян хишиг нь зарлагатай.

МОГОЙ ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛД

НТ:Сүлд, хийморь нь маш дорой. Ажил үйлс саад ихтэй. Хэл үг, атаа жөтөөтэй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал нь: Сүлд дуудуул, Суудлын өнцөг, Хагацлын үүд хаалга. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Мандал өргүүл.
1929, 1941, 1977, 1989, 2001 он эрүүл мэнд сайн, 1953, 1965, 2013 он эрүүл мэнддээ анхаар. 1953, 1977, 2013 он буян хишиг нь сайн. 1929, 1941, 1965, 1989, 2001 он буян хишиг нь зарлагатай.

МОРЬ ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛД

НТ:Сүлд нь дорой, хийморь нь маш сайн. Ажил үйлс нь бүтэмжтэй. Хэл үг, атаа жөтөөтэй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал:Сүлд дуудуул, Дүнсэр/их харш/, эр нь Огторгуйн үүд хаалга. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.
1930, 1942, 1954, 1990, 2002, 2014 он эрүүл мэнд сайн, 1966, 1978 он эрүүл мэнддээ анхаар. 1942, 1966, 2002 он буян хишиг нь сайн. 1930, 1954, 1978, 1990, 2014 он буян хишиг нь зарлагатай.

ХОНЬ ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛД

НТ:Сүлд, хийморь нь маш сайн. Ажил үйлс бүтэмжтэй. Хэл үг, атаа жөтөө үгүй амгалан. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Хийморийн дарцаг хийсгэ. Засал: Суудлын өнцөг. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.
1931, 1943, 1955, 1991, 2003, 2015 он эрүүл мэнд сайн, 1967, 1979 он эрүүл мэнддээ анхаар. 1943, 1967, 2003 он буян хишиг нь сайн. 1931, 1955, 1979, 1991, 2015 он буян хишиг нь зарлагатай.

БИЧ ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛД

НТ:Сүлд, хийморь нь маш дорой. Ажил үйлс саад ихтэй. Хэл үг, атаа жөтөөтэй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал нь: Сүлд дуудуул, Нашидүрсүм/жил/, Түнсүм/ивээл жил/. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Мандал өргүүл.
1932, 1968, 1980, 1992 он эрүүл мэнд сайн, 1944, 1956, 2004, 2016 он эрүүл мэнддээ анхаар. 1932, 1956, 1992, 2016 он буян хишиг нь сайн. 1944, 1968, 1980, 2004 он буян хишиг нь зарлагатай.

ТАХИА ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛД

НТ:Сүлд, хийморь нь маш дорой. Ажил үйлс саад ихтэй. Хэл үг, атаа жөтөөтэй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал нь: Сүлд дуудуул, Нашидүрсүм/жил/, Шишид/харш жил/, Суудлын өнцөг, эм нь Огторгуйн үүд хаалга. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Мандал өргүүл.
1933, 1969, 1981, 1993 он эрүүл мэнд сайн, 1945, 1957, 2005, 2017 он эрүүл мэнддээ анхаар. 1933, 1957, 1993, 2017 он буян хишиг нь сайн. 1945, 1969, 1981, 2005 он буян хишиг нь зарлагатай.

НОХОЙ ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛД

НТ:Сүлд, хийморь нь маш сайн. Ажил үйлс бүтэмжтэй. Хэл үг, атаа жөтөө үгүй амгалан. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Хийморийн дарцаг хийсгэ. Засал: эр нь Огторгуйн үүд хаалга. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.
1946, 1958, 1970, 2006, 2018 он эрүүл мэнд сайн, 1922, 1934, 1982, 1994 он эрүүл мэнддээ анхаар. 1922, 1946, 1982, 2006 он буян хишиг нь сайн. 1934, 1958, 1970, 1994, 2018 он буян хишиг нь зарлагатай.

ГАХАЙ ЖИЛТНҮҮДИЙН ТӨӨРӨГ 2020 ОНЫ ХУЛГАНА ЖИЛД

НТ:Сүлд нь дорой, хийморь нь маш сайн. Ажил үйлс нь бүтэмжтэй. Хэл үг, атаа жөтөөтэй. Мөнхийн хуралд өргөл өргө, даган баяс. Засал:Сүлд дуудуул, Суудлын өнцөг, эр нь Огторгуйн үүд, эм нь Хагацлын үүд хаалга. Уншуулах ном: Алтангаанжуур, Цэвэгмэдийн чого, Улаан юм, Сундуй, Алтангэрэл, Мандал өргүүл.
1947, 1959, 1971, 2007, 2019 он эрүүл мэнд сайн, 1923, 1935, 1983, 1995 он эрүүл мэнддээ анхаар. 1923, 1947, 1983, 2007 он буян хишиг нь сайн. 1935, 1959, 1971, 1995, 2019 он буян хишиг нь зарлагатай
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ