Ховд аймгийн ХХҮГ-аас санаачлан ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн олон талт үйлчилгээ үзүүлж байнаХовд аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газраас олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний дагуу “Ахмад чөлөөт эмч нар” ТББ-тай хамтран ахмад настанд зориулсан “Өдрийн үйлчилгээ” үзүүлж байна.Мөн олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх эрх авсан “Ачлалт наран хайрхан ивээл” эмнэлэгтэй хамтран ажилласнаар зорилтот бүлгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй 20 хүүхэд, 20 иргэнийг үнэ төлбөргүй сэргээн засах 10 хоногийн үйлчилгээнд хамруулж байна. 

ВИДЕО:


 
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ