Ховд аймгийн сонгуулийн хорооноос нөхөн болон дахин сонгуулийн талаар мэдээлэл хийв2019 оны 6-р сарын 30-нд Улсын хэмжээнд зарим аймаг сумын ИТХ-ын нөхөн болон дахин сонгууль явагдана. Тэгвэл  Ховд аймгийн Мөнхайрхан сумын 21-р тойрогт аймгийн ИТХ-ын нөхөн сонгууль, мөн тус сумын Борт багт сумын ИТХ-ын нөхөн сонгууль, Цэцэг сумын Хажинга багт сумын ИТХ-ын нөхөн сонгууль тус тус явагдах юм. Үүнтэй холбогдуулан аймгийн сонгуулийн хорооны дарга Л.Батбаяраас дараах мэдээллийг авлаа. 

ВИДЕО:

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ