Ховд аймагт дөрвөн сургууль “ИТГЭЛТЭЙ УТАС” суурилуулан ашигладаг

4 хүн, хүүхэд, хичээл хийж буй хүмүүс, зурагт ба бичвэр нарын зураг байж магад

Зарим сурагчдад аав, ээж болон гэрийнхээ бусад гишүүд, багштайгаа яаралтай холбоо барих зайлшгүй шаардлага гардаг. 

Энэ эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан Жаргалант сумын Цаст-Алтай цогцолбор сургууль, 12 жилийн гурав, зургаадугаар сургууль, Прогресс сургууль дунд сургуулиуд “Монголын цахилгаан холбоо” ХХК-тай гэрээ байгуулж хүүхдийн “ИТГЭЛТЭЙ УТАС” байршуулан ашиглаж байна. 

Зургийн тодорхойлолт алга байна.
 
Тус утас нь сард 400 минут ярианы эрхтэй, 33000  төгрөгийг төлбөртэй. Энэ зардлыг тухайн сургууль хариуцдаг бол утасны ашиглалт болон засвар үйлчилгээг компани хариуцан ажиллаж байна.

Цаашид хүүхдийн тооноос хамааран үйлчилгээний минутыг өсгөх, бусад сургуулиудад ч мөн суурилуулах хэрэгцээ байсаар байна. 

2 хүн, хүүхдийн тоглоом ба бичвэр нарын зураг байж магад

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ