Баруун бүсийн оншилгоо, эмчилгээний төвийн эмийн худалдан авалт

No description available.

Таранспаренси интернэшнл ТББ-ын захиалгаар "Ховд толь сонин" ТББ-ын хэрэгжүүлж буй "Эмийн худалдан авалтын судалгаа" төслийн хүрээнд Ховд аймаг дахь баруун бүсийн БОЭТ-ийн 2021 болон 2022 оны эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, урвалж оншлууруудын худалдан авалт, тендер, мөн хөрөнгө оруулалтын нийтлэг үзүүлэлтүүд, түүнчлэн шилэн данс хөтлөлтөнд хийсэн судалгааны үр дүнг инфографикаар толилуулж байна. 

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.

No description available.Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ