Хөл хориотой холбоотой аймгийн төвд хэвийн ажиллаж байгаа болон ажиллахгүй байгаа АТМ-үүдийн мэдээлэл

Аймгийн төвд хэвийн ажиллаж буй АТМ-үүдийн мэдээлэл:Хөл хорионы нөхцөлтэй холбоотой ажиллахгүй байгаа АТМ-үүдийн мэдээлэл:                                                                                                                           Ховд Хаан банк
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ