Зарим хэсгийн хороод 110-150 км явж зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал авч байнаХовд аймаг 56074 сонгогчтой. Тэдний  1171 нь зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар саналаа өгөх хүсэлт гаргасан байна. Аймгийн Сонгуулийн хорооны даргаас авсан мэдээгээр зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал авах үйл ажиллагаа 70 хувьтай явагдаж байна. Дуут, Ховд, Үенч зэрэг сумдын зарим хэсгийн хороо хамгийн хол буюу 110-150 км явж санал авч байна гэлээ. 

ВИДЕО:


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ