Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн даргаар Б.Баярсүх томилогдлоо

May be an image of 3 people and text

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс Ховд аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн даргын албан тушаалд сонгон шалгаруулалт зарлаж, журмын дагуу зохион байгуулсан.
Шалгалтад нийт зургаан хүн оролцсоноос аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга Б.Баярсүх уг албан тушаалд томилогдох болзол хангасан тул аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга бөгөөд Ажлын албаны даргаар томилогдлоо.

ИТХ-ын дарга Г.Пүрэвганди: албан тушаалд томилох тухай захирамжийг уншиж танилцуулан, ИТХ-ын төлөөлөгчдийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, холбогдох хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх, ил тод, нээлттэй, шуурхай байдлыг ханган ажиллахыг үүрэг болголоо.

May be an image of 2 people

Б.Баярсүх нь:
- 2007-2008 он Жаргалант сумын багийн нийгмийн ажилтан
- 2008-2010 он Жаргалант сумын ЗДТГ-ын мэргэжилтэн
-  2010-2014 он Аймгийн ИТХ-ын ажлын албаны ажилтан
-  2014-2015 онд Хар нуур Ховд голын сав газрын захиргааны мэргэжилтэн
- 2015-2016 онд Ховд аймгийн МХГ-ын Захиргаа удирдлагын хэлтсийн дарга
 - 2016-2019 он Ховд аймгийн ЗДТГ-ын ХБТХОХ-ийн дарга
-  2019-2020 он Ховд аймгийн ГХБХБГ-ын дарга
-  2020-2022 оны 11 сар хүртэл ХБТХОХ-ийн дарга
-  2022.11 -2023 оны 7 сар хүртэл Ховд аймгийн ЗДТГ-ын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
-  2023.07-сараас одоог хүртэл ХБТХОХ-ийн дарга зэрэг төрийн албанд 16 дахь жилдээ ажиллаж байна. 
Б.Баярсүх нь төрийн албанд шатлан дэвших зарчмаар ажиллаж байгаа туршлагатай, мэргэшсэн албан хаагч юм.
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ