Төрийн байгууллагуудын нийт 90 албан тушаалын сул орон тооны захиалгыг төрийн албаны зөвлөлд уламжилна

Image may contain: 1 person, sitting, table and indoor

Төрийн албаны зөвлөлийн Ховд аймаг дахь салбар зөвлөл хуралдлаа. Тус хурлаар төрийн байгууллагуудаас ирүүлсэн албан тушаалын сул орон тооны захиалгуудыг хэлэлцсэн юм. Аймгийн хэмжээнд: 
- Төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагчийн 3,  
- Төрийн захиргааны удирдах албан тушаалын  5,  
- Төрийн захиргааны 7 байгууллагын дэс түшмэлийн  34, 
- Төрийн захиргааны 21 байгууллагын туслах түшмэлийн 48  албан тушаал буюу нийт  90  албан тушаалын сул орон тоог нийтэд нээлттэй зарлуулахаар Төрийн албаны зөвлөлд уламжлахаар шийдвэрийг гаргалаа. 
Ховд аймаг дахь ТАСЗ-ийн уламжилсан дээрхи ажлын байрны сул орон тоог Төрийн албаны зөвлөл хянаж, тусгай шалгалтын зар мэдээллийг csc.gov.mn сайтад байршуулах юм.


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ