Хотын хөгжлийг хөдөө орон нутагт ойртууллаа1990-ээд оны үед устаж үгүй болсон нэг бүтээн байгуулалтын ажил бол сумдад ашиглаж байсан төвлөрсөн халаалтын систем. Тэгвэл Ховд аймаг сүүлийн жилүүдэд энэхүү бүтээн байгуулалтыг дахин сэргээж ашиглалтад оруулаад байна. Тухайлбал хувийн болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн дэмжлэгтэйгээр 2019 онд л гэхэд 13 сумыг төвлөрсөн халаалтын шугам сүлжээнд холболоо.  

ВИДЕО:Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ