“Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон Шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь-3” буюу LTS 3 төслийн санхүүжилтээр 2 суманд гүн өрмийн худаг засварлаж хүлээлгэн өгөвАНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн  Гамшигт нэрвэгдсэн гадаад орнуудад тусламж үзүүлэх Газрын  санхүүжилтээр Мерси Кор Монгол Олон улсын Байгууллагаас хэрэгжүүлж буй “Гамшгийн эрсдлийг бууруулахад уламжлалт болон Шинжлэх ухааны аргыг ашиглах нь-3” буюу LTS 3 төслөөс орон нутгийн саналыг үндэслэн шинээр худаг гаргах, засварлах ажлыг хийж ирсэн. Энэ жилийн хувьд дээрх төслийн хүрээнд Ховд сумын Баянбулаг багийн “Улааны ар”-ын, Эрдэнэбүрэн сумын Намарзан багийн “Шар харгана”-ы гүн өрмийн 2 худгийг засварлаж хүлээлгөн өглөө. Дээрх 2 худгийн засварыг Жаргалант сумын “ЭВЛЭЛ” ХХК-ийн хамт олон 1 сарын хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн байна. 


ВИДЕО:


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ