Жаргалант суманд гэр бүлийн хэрэгцээний 56 га газрыг шинээр эзэмшүүлэхээр иргэдээс өргөдөл хүсэлт авч байна

Ховд аймгийн ГХБХБГ-аас энэ онд  Жаргалант сумын Цамбагарав багийн нутаг дэвсгэр, Буянт голын дэргэд 540 иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний 56 га газрыг шинээр эзэмшүүлэхээр төлөвлөж байна.  Үүнтэй холбогдуулан энэ сарын 03-19-ний өдөр хүртэлх хугацаанд  иргэдийн газар эзэмших хүсэлт, өргөдөл хүлээн авч байна. 
Газар эзэмших хүсэлтэй иргэд газар эзэмших өргөдөл /өөрийн гараар бичсэн байх/, газар эзэмших өргөдлийн маягт бөглөх, иргэний үнэмлэхний хуулбар, 
оршин суугаа багийн Засаг даргын тодорхойлолт зэрэг материал бүрдүүлж,  аймгийн ГХБХБГ-т ирүүлэх боломжтой гэж албаны эх сурвалж мэдээллээ. 
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ