АCCESS-8 хөтөлбөрт хамрагдсан сурагчид төгсөлтийн баяраа тэмдэглэлээ


2004 оноос хойш Дэлхийн 80 гаруй оронд хэрэгжиж буй АCCESS хөтөлбөрийг 2006 оноос Монгол улс хэрэгжүүлж эхэлжээ. АНУ-ын Элчин сайдын яамнаас санхүүжилдэг тус хөтөлбөр өнөөдрийн байдлаар МУ-ын 5 аймагт хэрэгжиж нийтдээ 600 гаруй сурагчид хамрагдсан байна. Тэгвэл Ховд аймаг 8 дахь удаагийн хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж, энэ удаагийн хөтөлбөрт хамрагдсан 26 сурагч төгсөлтийн баяраа тэмдэглэлээ.

ВИДЕО:

  

Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ