"Бүс нутгийн судалгаа-технологи" сэдэвт ЭШБХ Ховд хотноо боловМонгол Улсын их сургууль Ховд их сургууль байгаль шинжлэл технологийн салбарт хамтран ажиллаж эхэллээ. Энэ хүрээнд "Бүс нутгийн судалгаа -технологи" сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурлыг Ховд хотноо зохион байгуулсан байна. ВИДЕО:

 


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ