Ховд аймагт “Баруун бүсийн экологийн судалгааны суурин” байгуулнаХовд Их сургуулийг түшиглэсэн “Баруун бүсийн экологийн судалгааны суурин”-г  Хар-Ус нуурын Улсын тусгай хамгаалалттай газарт  байгуулахаар болжээ. Ховд Их сургууль нь хүрээлэн буй орчин судлал, усны чанар, нөөц, ус ба бэлчээр ашиглалт, цаг уур, газарзүй-геоморфологи, биологийн олон янз байдал, зайнаас тандан судлал-газарзүйн мэдээллийн систем гэсэн салбарыг дамнасан цогц судалгааны  үр дүнг гаргах, урт хугацааны мониторинг хийх зорилгоор  энэхүү экосистемийн судалгааны сууринг байгуулахаар шийдвэрлэсэн гэж албаныхан мэдээллээ.  “Баруун бүсийн экологийн судалгааны суурин” байгуулах ажлыг БСШУСЯ-ны Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төслийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хийх юм.  Одоогийн байдлаар  хамтран ажиллах гэрээ хэлэлцээр хийх, суурин байгуулах газрын зөвшөөрөл авах зэрэг ажлуудыг хийж байна.   
Тус сууринг байгуулснаар судлаачид болон оюутнуудын судалгааны  ажлын  талбар болж, баруун бүс нутгийн байгалийн  хувьсал,  өөрчлөлтийг тандан судлах, судалгааны үр дүнд суурилсан эдийн засгийн тогтвортой байдлыг бий болгох, төлөвлөхөд чухал ач холбогдолтой гэнэ. Судалгааны дата өгөгдлүүдийг мэргэжлийн байгууллагуудад нээлттэй өгөх, харилцан судалгааны үр дүнгээ солилцоход энэхүү суурингийн үндсэн үйл ажиллагаа чиглэх юм.


Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ