“Тогтвортой хөгжлийн зарчимд суурилсан STEAM" сургалт боллооАзийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр БСШУСЯ-ны Дээд боловсролын шинэчлэл төслийн хүрээнд МУБИС-аас орон нутгийн их дээд сургуулийн багш нарын мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг дэмжих чиглэлээр цуврал сургалтууд зохион байгуулж байна. Уг сургалтын нэг болох  “Тогтвортой хөгжлийн зарчимд суурилсан STEAM” сургалтыг Ховд их сургуулийн зайны сургалтын төвийг түшиглэн Байгалийн шинжлэл, технологийн сургуулийн багш, оюутнуудад 2019 оны 5 сарын 04-нөөс 5 сарын 05-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Уг сургалтыг онлайн, зайн сургалтын хэлбэрээр үргэлжлүүлэн зохион байгуулах бөгөөд сургалтын үр дүнд Ховд Их Сургуулийн багш нар ТХБ-ын зарчимд суурилсан STEAM сургалтын арга зүйг өөрсдийн хичээл сургалтын үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх боломж хийгээд орчин үеийн сургалтын арга зүйн шинэлэг хэлбэрүүдээс суралцан цаашид энэ чиглэлийн сургалтын хөтөлбөр нэвтрүүлэх чиглэлд хамтран ажиллахаар боллоо. Энэ удаагийн танхимын сургалтыг БСШУСЯ-ны төслийн БДБ-ын мэргэжилтэн доктор Д.Үүрийнтуяа, БМДИ-ийн физикийн багшийн хөгжил хариуцсан арга зүйч Н.Сайнбаяр, МУБИС-ийн багш Т.Ганзориг, МУБИС-ийн багш Ц.Гэрэлтуяа нар удирдан зохион байгуулсан бөгөөд сургалтад оролцогчдын идэвх, оролцоог өндрөөр үнэллээ. Мөн багш нар ТХБ-д суурилсан STEAM сургалтын арга зүйг тусгасан сургалтын нэмэлт хөтөлбөр боловсруулах, тухайн мэргэжлийн оюутнуудад тохирсон сонгон судлах хичээлийн нэгдмэл хөтөлбөр боловсруулж ажиллах юм. Харин оюутнуудын хувьд танхимын сургалтын дараах онлайн сургалтын агуулгыг ТХБ-ын агуулгад чиглэсэн ажиглалт, даалгавраас бүрдсэн байдлаар зохион байгуулахаар болов. Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ