Аймгийн боловсролын салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн боллооХовд аймгийн “Удирдах ажилтны зөвлөгөөн”-ий хүрээнд аймгийн боловсролын салбар байгууллагуудын удирдах ажилтны сургалт, зөвлөгөөн боллоо. Боловсролын салбарын 2018-2019 оны хичээлийн жилийн зорилт, үйл ажиллагааны чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх, хичээлийн судалгааг хөгжүүлэх, сургалтын хөтөлбөрийн менежментийн үр дүнг сайжруулах арга зүйг орон нутагт нэвтрүүлэх, улмаар салбарын удирдах ажилтнуудыг чадваржуулах зорилготой уг зөвлөгөөнд Ховд аймгийн 17 сумын төрийн өмчийн 25 сургууль, 32 цэцэрлэг болон Жаргалант, Булган сумын Насан туршийн боловсролын төвийн захирал, эрхлэгч нарын төлөөлөл 50 гаруй хүн оролцов.  

ВИДЕО:  
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ