Дэлхийн байгаль хамгаалах сангаас “Амьд ертөнцийн тайлан 2018”-г танилцуулавДэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гаас цэнгэг ус, ой, монгол бөхөн, цоохор ирвэс, туруутны нүүдэл буюу хар суулт, цагаан зээр, хулан зэрэг амьтдын нүүдлийг хамгаалах, тогтвортой байдлыг хангах замаар байгаль хамгааллын ажлыг өргөн хүрээнд тодорхой үе  шаттайгаар зохион байгуулж байгаа бөгөөд хоёр жил тутамд "Aмьд ертөнцийн тайлан"-г олон нийтэд танилцуулдаг байна. Тэгвэл 12 дахь удаагийн буюу 2018 оны "Aмьд ертөнцийн тайлан"-г олон нийтэд танилцуулах арга хэмжээ энэ сарын 15 ны өдөр Ховд аймагт зохион байгууллаа.

ВИДЕО:
Мэдээ таалагдсан:
khovdnews.mn таалагдсан:
Ховдын мэдээ